Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καθιερώσει και να ρυθμίζουν τους κανόνες χρήσης της δικτυακής πύλης (εφεξής, η «Ιστοσελίδα») των Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. και οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων της, με την ιστοσελίδα να είναι πλήρης όλων των σελίδων και το περιεχόμενο ιδιοκτησία των ξενοδοχείων και η ομάδα.
Με αυτή την ιστοσελίδα, οι πληροφορίες που προσφέρονται στους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, διαχειρίζεται το σύστημα κρατήσεων δωματίων για κάθε ξενοδοχείο και υπηρεσιών, πέραν των οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που θεωρούνται κατάλληλα από καιρό σε καιρό για την ορθή υλοποίηση της εταιρικής αντικείμενο της εταιρείας.
Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, γνωρίζετε και συμφωνείτε με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε τις πληροφορίες αυτές και να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα ίσχυε κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, να τροποποιήσει ή να καταργήσετε στοιχεία από αυτή την ιστοσελίδα και μπορεί ή δεν μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στο ίδιο.
Βλαχάκη Αφοί Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει, οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις που κρίνει σκόπιμο, και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση..

ESPA-PPEL-EU banner