Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Amaryllis τοποθεσία web χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο εύρος τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε cookies του προγράμματος περιήγησης (αυτές περιλαμβάνουν δέσμες ενεργειών cgi, javascript, και ούτω καθεξής). Η χρήση των τεχνολογιών αυτών περιορίζεται για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, analytics, κρατήσεις και κρατήσεις, και web βαθμολογίες, και δεν έχει σχεδιαστεί για την κατά κάποιο τρόπο η αναγνώριση χρήστες/επισκέπτες ή συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σε χρήστες/επισκέπτες.
Τα cookies στην ιστοσελίδα Amaryllis λήγουν τριάντα ημέρες μετά την αρχική δημιουργία τους (30 ημέρα επιμονή).
Αν θέλετε να αφαιρέσετε ή να μπλοκάρετε τα Cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (συμβουλευτείτε το μενού «Βοήθεια» του πλοηγού σας για να μάθετε πώς να αφαιρέσετε ή να μπλοκάρετε Cookies). Hilton δεν είναι υπεύθυνη για τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να βρείτε καλό και απλές οδηγίες για το πώς να διαχειριστείτε τα Cookies σχετικά με τα διάφορα προγράμματα περιήγησης στο web στο www.allaboutcookies.org.
Αυτή η δήλωση δεν περιλαμβάνει τις cookie και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τρίτους που δεν σχετίζονται με την Amaryllis, όπως το Web Hotelier ή οποιαδήποτε άλλα τρίτη pary συνεργάτες των οποίων οι ιστότοποι μπορεί να περιλαμβάνουν plugins, εξαρτήματα, συνδέσεις, ή δεδομένων στην τοποθεσία Amaryllis. Amaryllis δεν έχει τον έλεγχο ή επιρροή σε αυτά τα τρίτα μέρη. Για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές των τρίτων μερών, παρακαλώ επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους.
Amaryllis τοποθεσία web δεν χρησιμοποιεί Flash ή Flash cookies.

ESPA-PPEL-EU banner